Србија је део програма ХААРП

На основу доступних података јасно се види да је и Србија учесник овог пројекта

Србија се налази на листи учесника међународних конференција AVESOME програма Станфорд универзитетa (који директно проучава и развија HAARP)

У документу преузетом од Станфорд универзитета се наводе следећи циљеви:

У сарадњи са нашим партнерима, независним научницима, развити глобалну мрежу пријемника”. “Унапредити изворно и одрживо извођење научних истраживања радио таласа у одређеном месту”. 
Из преузетих докумената, и научних радова може се закључити да овај програм има за циљ антенско умрежавање широм света, ради стварања тзв фазне решетке. Та “решетка” је неопходан предуслов да би се зраци испаљени са Аљаске а који проузрокују ефекат грејања или хлађења могли фокусирати на циљано подручје.

Прва научна Конференција AVESOME програма организована је 2009. у Тунису, а друга 2010. у Арапским Емиратима.

На основу ових података, преузетих директно од Станфорд универзитета са катедре која руководи ХААРП-ом, јасно се види да је и Србија учесник овог пројекта – на списку учесника прве конференције у Тунису, одржане 2009. наведена је Душанка Шулић из чије маил адресе се може закључити да је она са факултета физике, универзитета у Београду.

Тај први скуп је, између осталог, имао за циљ и постављање антена и праћење тока пројекта мерења температуре јоносфере. С обзиром да на том пројекту раде истраживачи из Србије, а имајући у виду и то је Србија (као централни део Балкана) обележена на мапи места у којима се реализују активности АVESOME програма, реално је очекивати да од наших истраживача добијемо информације о активностима које се на том пројекту реализују у Србији. Са мапе се види да су једино необележена подручја: Кина, Русија и средња и јужна Африка.

Наводимо пар занимљивих радова који су повезани са овом темом:

Рад групе истраживача из Ташкента (Узбекистан) који је везан за земљотресе: “Earthquake simulation by equipment movement and power disconnection”
IONOSPHERIC HEATING BEAM (Грејач јоносфере или јоносферни грејни сноп)
Овај други рад рад је нарочито занимљив јер је део докторске дисертације Мориса Бернарда Коена, водећег научника Станфорд универзитета. Овај универзитет иначе координира и руководи пројектом утицаја таласа ниске и екстремно ниске фреквенције на загревање јоносфере.

Последице деловања ХААРП-а видљив на облацим

У раду се наводи:

Радио спектар између 300Hz и 10kHz (ELF/VLF) има широку примену за глобалне комуникације, даљински очитавање јоносфере и магнетосфере и подземне претраге. Док је муња доминантан природни извор ових радио таласа, вештачко генерисање ових таласа је постало трајан изазов за научнике и инжењере, због њихове изузетно дуге таласне дужине (30-1000 км) идр.

Недавно су ELF/VLF таласи успешно генерисани високофреквентним (HF, 3-10 MHz) загревањем доњег слоја јоносфере (на висини 60-100 км), чиме се мења проводљивост атмосферске плазме. У присуству природних струја, као што je „aurora electrojet”, укључивањем и искључивањем модулације ове високофреквентне енергије над тим природним струјама може се добити ELF/VLF наизменичне струје.

Ова техника претвара доњи слој атмосфере у велику антену, која емитује енергију ка Земљи – јоносфера је проводник и затим навише у магнетосферу. Иако ова техника и даље остаје један од ретких средстава поузданог генерисања ELF/VLF таласа, HF у ELF/VLF ефикасност конверзије остаје прилично ниска.

Даље се наводи:

“Utilizing the 3.6 MW HAARP HF heating facility in Alaska, we show that proper utilization of motion of the HF beam can boost the generated ELF/VLF wave power by as much as tenfold. Furthermore, as a result of having effectively created the world’s first controllable large-element ELF/VLF phased array, directional launching of this energy becomes possible. We utilize theoretical models of the HF heating and cooling process, and of ELF/VLF wave propagation, to illuminate the observations and identify the physical mechanisms underlying the wave generation, particularly as it relates to motion of the HF beam.”

Користећи 3,6 MV HAARP HF грејно тело на Аљасци, ми смо показали да правилно коришћење кретања HF снопа може повећати генерисану моћ ELF / VLF таласа чак десетоструко. Осим тога, као резултат ефективно креиране планетарне ELF/VLF фазне решетке, усмерено Лансирање ове енергије постаје могуће. Ми користимо теоријске моделе процеса HF грејања и хлађења, и ELF/VLF таласа, да би осветлили запажања и идентификовали физичке механизме који су основа за генерисање таласа, поготово оне који се односе на кретање HF снопа.

Укратко – користећи у експерименту 3,6 MV HAARP HF грејно тело на Аљасци, научници су показали да правилно коришћење кретања високофрекфентног снопа може повећати производња ELF / VLF таласа чак десетоструко. Дакле, фактори који утичу на повећање температуре на циљаном подручју могу да се увећају и до десет пута, вештачки, путем таласа ниске фреквенције и помоћу антена које су постављене свуда сем у Кини, Русији и средњој и јужној Африци.

Текст прилагодила и ћирилизовала Редакција ФБРепортера
Ауторка: Љиљана Татић 
Извор:  ФБРепортер

Напиши коментар