Прагматично евроазијство (1. део)

(Основне тезе)
1. Интеграција није циљ, већ средство. То је инструмент решавања фундаменталних задатака који су пред земљама чланицама: модернизација економије, достизање оптималног нивоа у међународној подели рада, смањења трошкова, обезбеђивање међунационалног и међурелигиозног мира.

Да би им…http://goo.gl/NpGxtP

Напиши коментар