Вишеград крај Призрена или Стара тврђава

У Хрисовуљи Душановој спомиње се „Вишеград“, „град горнии“. У Хрисовуљи Дечанског краља(1326.године), о њему је речено: „ и горни градб Куола“. Овде сада га зову различито: Срби га зову „Стара каљаа“( стара тврђава) и „Дервен-град“, а Турци: „Киз каљаа“( девојачка тврђава ).
Тај Вишеград је удаље…http://goo.gl/tIbxMZ

Напиши коментар