Војводина добија своју академију наука и уметности?

VANU

Покрајинска влада утврдила је јуче Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о оснивању јавне установе Војвођанске академије наука, уметности и културе (ВАНУК).

Нацрт одлуке биће упућен војвођанској скупштини на разматрање и усвајање, саопштено је после седнице којој је председавао покрајински премијер Бојан Пајтић. Правни основ за доношење покрајинске скупштинске одлуке о оснивању ВАНУК, садржан је у члану 17 Статута АП Војводине и члану 4 Закона о јавним служжбама Србије, наводи се у саопштењу.

ВАНУК се оснива „у циљу унапређивања области науке, уметности и културе на територији покрајине“.

Предвиђено је да се „њен рад заснива на принципима и традицијама организовања научне, уметничке и културне делатности савременог европског простора“. У раду ВАНУК-а „стварају се услови за обезбеђење равноправности, очувања и поштовања различитости култура националних мањина – националних заједница које постоје у Војводини“.

У саопштењу је наведено и да „ВАНУК нагласак ставља на проучавање научних, уметничких и културних питања специфичних за Војводину“.

Додаје се и да „подстиче, унапређује, помаже и пропагира научно стваралашштво у складу са законом уређеном облашћу науке, уметничког стваралаштва, те изучава, развија и представља културе народа и националних заједница које постоје у Војводини“.

Указује се у саопштењу и да „сакупља, сређује и проучава грађу из области науке, уметности и културе Војводине, те се бави издавачком делатношшћу и остварује сарадњу са сродним установама у земљи и иностранству“.

Крајем децембра Уставни суд Србије утврдио је да одлука Скупштине Војводине о Војвођанској академији наука и уметности (ВАНУ) није у сагласности са Уставом и законом, објављено је 27. децембра 2013. сајту Уставног суда Србије.

Пре те одлуке Уставни суд Србије је 2012. године оспорио више одредаба Закона о утврђивању надлежности АП Војводина међу којима и одредбу о финансирању ВАНУ. Након доношења Статута Војводине крајем 2009., покрајински парламент је одлука о ВАНУ из 2003. преименовао у Покрајинску скупштинску одлуку о ВАНУ.

Извор: Танјуг

Напиши коментар