Ветерани незадовољни Нацртом закона о правима бораца

Ветерани и њихова удружења нису задовољни Нацртом закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица чији је предлагач Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална …

Прочитај више

Радован Караџић: Да ли је затвор уствари одложена смртна казна?

Судови би требало да одлучују о потребама затвореника, а не затвор – једна је ово од порука бившег предсједника Републике Српске, Радована Караџића, на његовој четвртој статусној конференцији. Поручио је да …

Прочитај више

Напредни клуб: Стање политичких права Срба у региону из године у годину све лошије

Председник тог клуба, који је организатор извештаја, Чедомир Антић, казао је да мржња према Србима у Црној Гори није велика као у Хрватској, али, како је оценио „власт тамо врши …

Прочитај више

На Светски дан избеглица и две деценије после рата, Срби и даље без права

Преостали Срби у Хрватској, Федерацији БиХ и на подручју лажне државе Косово су грађани другог реда јер сe њихова људска права свакодневно крше, саопштава Миодраг Линта.

Прочитај више

Политика: Говори антисрпски да те цео свет разуме

vostani srbijo grafit v
Да ли су злочини мржње у Србији усмерени само против мањинских заједница, или од ових излива треба штитити и Србе?


Потезање најтеже артиљерије против неистомишљеника, страних плаћеника и аутошовиниста или великосрпских четника и геноцидних фашисти, постало је нека врста нове нормалности у Србији. Недавно је чак и реч кроатофил добила негативно значење, иако у пре

Прочитај више

Српски као већински и мањински

srpski-jezikНи­је нео­бич­но да у раз­ли­чи­тим др­жа­ва­ма је­дан књи­жев­ни је­зик има раз­ли­чит ста­тус: да у јед­ној бу­де ве­ћин­ски а у дру­гој ма­њин­ски. Али је сва­ка­ко ви­ше не­го нео­бич­но – да је­дан је­зик исто­вре­ме­но у ис­тој др­жа­ви бу­де и ве­ћин­ски и ма­њин­ски.


Та­кве при­ме­ре (со­цио)лин­гви­стич­ка ли­те­ра­ту­ра, ко­ли­ко нам је по­зна­то, и не бе­ле­жи. Ка­ко би их и

Прочитај више