Двери: Како регулисати проблем страних агената у Србији


Мора се знати који медији се финансирају из иностранства а такође би била обавеза и да се јасно зна власничка структура свих медија и да та информација буде јавно доступна у сваком тренутку

Уместо спискова сумњивих невладиних организација и медија Двери предлажу законско уређење ове области.

Изражавајући свој став против забране организација које су састављале спискове НВО и медија под страним утицајем – Двери се залажу за законска решења која ће област финансирања домаћих медија и НВО учинити транспарентним.

Нови Закон о невладиним организацијама који ће Двери заступати биће заснован на решењима руског законодавства, а која су блажа верзија строгих законских решења која у овој области примењује законодавство САД.

Сагласно овим решењима свака невладина организација која прима финансијска средства из иностранства имала би обавезу да државним органима Србије подноси шестомесечни извештај о свим уплатама које је добила, о свим уговорима које је закључила и усменим споразумима које је постигла као и о изворима свих својих финансијских прихода. Овакве невладине организације би имале обавезу да у свом имену ставе ознаку „агент страног интереса“, и да у правном промету и јавним наступима на видном месту истиче ову ознаку. Наравно, ово се односи само на невладине организације које својим деловањем утичу на одлуке државних органа или на формирање јавног мњења у Србији а то чине за рачун и у корист финансијера који из финансирају из иностранства.

Слични модел би био примењен и на медије који се финансирају из иностранства а такође би била обавеза и да се јасно зна власничка структура свих медија и да та информација буде јавно доступна у сваком тренутку.

Оваквим уређењем области деловања невладиних организација које делују сагласно интересима страних држава спустила би се тензија у друштву која је настала предходних дана услед деловања патриотских организација које су због основане сумње да поједине нво раде за стране интересе састављале спискове таквих организација одређујући их као „стране агенте“.

Појам „агент страног интереса“ у случају законског предлога за који се Двери залажу нема значење обавештајног или безбедносног агента служби страних држава. Појам „агент страног интереса“ има значај медијског и друштвеног заступника страних држава у нашој јавности што својом транспарентношћу губи значај субверзивности али у исто време даје јасну поруку нашој јавности о кредибилитету ставова таквих нво и медија.

Извор: Информативна служба Двери
Фото: Васељенска


Напиши коментар