Нема више отказа за труднице!


Измене Закона о раду подржао је 171 посланик

Трудницама које су запослене на одређено време убудуће ће радни однос бити продужаван до истека коришћења права на одсуство, предвиђено је изменама Закона о раду које су усвојене у Скупштини Србије.

Усвојеним изменама које је подржао 171 посланик предвиђено је и да ће откази бити ништавни уколико је послодавцима на дан отказа било познато постојање трудноће или ако запослени у року од 15 дана од отказа обавести послодавца о томе и достави одговарајућу потврду лекара.

Такође, послодавци ће бити дужни да запосленим женама које се врате на рад пре истека једне године од рођења детета обезбеде право на једну или више дневних пауза у току радног времена у трајању од 90 минута или на скраћење радног времена од 90 минута како би могле да доје дете ако им радно време траје шест и више часова. Измене Закона о раду ступају на снагу осам дана од објављивања у “Службеном гласнику”.

Извор: Блиц


Напиши коментар