Забранити „Великог брата“ и остале ријалити шоу емисије у Србији!


Емисије „Велики брат“, „Фарма“, „Тренутак истине“, „Прељубници“ и „Луда кућа“ вређају јавни морал, приказују скаредност, промовишу проституцију и педофилију

Сматрамо да је РРА у складу са својом надлежношћу и овлашћењима одавно требало да спречи овај јавни неукус, кич, шунд и сваку врсту вређања здравог разума и основних моралних вредности у Републици Србији.Покрет Двери захтева од Републичке радиодифузне агенције хитно поступање и забрану 5 ријалити шоуа због вређања јавног морала, скаредности, промоције педофилије и медијске проституције, као и ружења свих традиционалних вредности у Србији. У питању су у потпуности неморалне емисије ВЕЛИКИ БРАТ, ФАРМА. ПРЕЉУБНИЦИ, ЛУДА КУЋА И ТРЕНУТАК ИСТИНЕ. На основу одредаба чланова 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 63 и 68 Закона о радиодифузији, , те у складу са садржином Општег обавезујућег упутства о понашању емитера (Кодекс понашања емитера) и Општег обавезујућег упутства о понашању емитера у вези са емитовањем програмских садржаја који могу да нашкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника, Покрет ДВЕРИ, насловној Агенцији као самосталној и независној организацији са јавним овлашћењима, подноси предметну представку са предлогом да се у складу са напред наведеним одредбама Закона о радиодифузији и сагласно садржини означених Упутстава, према емитерима ТВ Б92, ТВ ПИНК и ТВ Хепи, због емитовања програма путем емисија „Велики брат“, „Фарма“, „Тренутак истине“, „Прељубници“ и „Луда кућа“ у којима се програмским садржајима вређа јавни морал, приказује скаредност, проституција, промовише педофилија, чиме се истовремено на бруталан начин крше све традиционалне и религијске вредности које су у Републици Србији иманентне свим њеним грађанима, хитно примене све законске мере.

Сматрамо да је РРА у складу са својом надлежношћу и овлашћењима одавно требало да спречи овај јавни неукус, кич, шунд и сваку врсту вређања здравог разума и основних моралних вредности у Републици Србији. У том смислу истичемо да је најава покретања кривичног поступка за испитивање изјава и понашања једног од учесника ових срамних шоуа, Ере Ојданића, крајње недовољна и чак неозбиљна, када се има у виду ширина погубног утицаја ових емисија на општу јавност, а нарочито малолетнике.

Следом ваших надлежности и овлашћења у области радиодифузије и то у смислу контроле над спровођењем закона у овој области, вршења надзора над радом емитера, издавања обавезујућих упутстава, те заштите интереса малолетника , а имајући у виду крајње проблематичну садржину наведених програмских формата којима се брутално крше законске и подзаконске норме у области радиодифузије, очекујемо да након подношења ове представке у смислу одредбе чл. 14, као и осталих означених одредаба Закона о радиодифузији, хитно покренете поступак за изрицање законских мера према означеним емитерима, уз предлог да истима у што краћем року буде одузета дозвола за емитовање означених програмских садржаја.У противном, сматраћемо да је и РРА постала својеврсни саучесник у овом процесу духовног и моралног уништавања нације, па ћемо бити присиљени да покренемо и питање ваше одговорности.

Извор: Српске Двери


Напиши коментар