Приходи по становнику од пољопривреде, плата и пензија у 2013 години


Текст који следи се може пре сматрати неозбиљним, него озбиљним аналитичким радом. Овде смо пошли од веома грубих претпоставки у погледу пољопривреде како би смо некако упоредили општине према куповној снази становништва, а да то буде што ближе стварности. Уколико се служимо само подацима о плата…http://goo.gl/Z3BlYX


Напиши коментар