„Шоте, мори, шоте“ сви певају по свадбама, иако она велича убијање Срба!


Прича о Шоти, омиљеној „свадбарској“ песми иде овако: Шота је властито име жене одметника Азема Бејта из дреничког атара, који је са својим качацима (одметницима) држао под контролом овај крај. Села Галица, Лјубовац, Пољанце, Микушинце и Дубовце, која ће и касније остати легло терори…http://goo.gl/ykPXTQ


Напиши коментар