Неједнакост полова и модерне везе


Еманципација и феминизам су дале зенама повлашћени положај у друштву на рачун мушкараца. Мушкарци су постали или избичевани папучари или спонзори. Жене бирају мушкарце а не мушкарци жене. Женско има право да бира хоће ли учествовати у трци пацова или остати кући да одгаја децу. С тиме што она кој…http://goo.gl/hc9xuO


Напиши коментар