Кулич – заборављени град


kulic

Када су “крџалије” 1805. године пошле из Београда на Видин, заустављене су у Куличу, који се помиње 1813. и 1815. године у Другом српском устанку. Град Кулич или Моравиште значајан је због тога што се спомиње заједно с Београдом, у предлогу о забрани рушења и разарања старих српских градова, односно њихових развалина, који је тадашњи министар за просвету Јован Ст. Поповић 13 децембра 1843 године поднео министарском Савету.
Поповић у свом  предлогу констатује, да се  развалине свуда не “уважавају” већ да се често руше и утамањују неразумно, као например Кулич или Моравиште код Смедерева. Овај предлог има нарочит значај, јер је на основу њега врховна државна власт донела најстарији акт у кнежевини Србији на основу Устава, по свим административно-правним и управним прописима.

Село Кулич налази се непосредно поред ушћа Мораве у Дунав. Истоимени и заборављени српски град приказао је Каниц, 1892. године, као војну станицу Kаструм Мајорум. Међутим, тај српски град налазио се тада на ушћу у Дунав, на левој обали реке Мораве. Првобитно утврђење на овом месту било је у правцу пута Виа Милитарис римске линије утврђења према Дунаву. Овиме се искључује предпоставка А. Дерока, да се на овом месту налазила Цастра Аугустрофлавеиниса. На овом месту, Диоклецијан је победио 285. године свог супарника Норина. Много векова касније, на месту античког Каструма касније војне постаје, помиње се српски средњевековни град Моравиште лоциран 70-их година претпрошлог века као тачно место града Кулича.

Основа града Кулича коју је дао Каниц није била тачна. Археолошки локалитет Кулич или Моравиште има основу у облику шестоугаоника, чије су стране на средини ојачане кулама. Око природног узвишења на коме лежи град, висине од око 5 метара, налази се сада “суви ров” који је некада био испуњен водом из Дунава и Мораве. На јужној страни овог шестоуганог утврђења на коме лежи град, налазио се главни улаз, а према западу био је ужи пешачки пролаз.

Стари град Кулич или Моравиште данас је споља сав утонуо у шуму. Чини се да има облик амфитеатра, јер је дно ниже у односу на обимне зидове, а стране су закошене, пошто су покривене каменом и шутом. У југозападном делу некадашњег града налази се ново село Кулич.

Аутор: Љубодраг Пантић
Извор: Весник – Наш Гласник


Напиши коментар