Србија: Ваши подаци доступни су свима за 1.140 динара


licna-v

Лични подаци власника станова и сви битни елементи о непокретностима, пре свега у стамбеним зградама, у Србији су од 2008. доступни свима, за 1.140 динара.

Наиме, било који грађанин, у било којој Служби за катастар непокретности у Србији, може да затражи препис листа непокретности за одређену стамбену зграду и тада добије мноштво личних података свих уписаних власника некретнина.

За то плаћа 1.140 динара уколико препис листа непокретности има до пет страна, а, уколико има више, тај износ се увећава за 65 динара за сваку наредну страну.

Тако, подносилац захтева, практично за мале паре, добије јединствен матични број сваког уписаног власника стана у стамбеној згради, као и све податке за некретнине купљене на кредит, попут оних о томе код које је банке подигао кредит, који је број уговора о кредиту и датум потписивања, колики је износ кредита, који рок отплате, колике су рате, број месечних рата, висина каматне стопе, преостале рате…

Начелник Службе за катастар непокретности у Крагујевцу Зоран Јовановић у изјави Тањугу је рекао да су форма и садржај листа непокретности, као и израда катастра непокретности јасно дефинисани Законом о државном премеру и катастру и подзаконским актом – Правилником о изради и одржавању катастра непокретности.

Такође, додао је, многи закони, прописи и одредбе, међу којима су закони о хипотеци, промету непокретности и јавним бележницима, дефинисан је унос података у катастар о власницима и непокретностима.

Према његовим речима, међу обавезним подацима су презиме, име и име једног родитеља, пребивалиште односно боравиште, ЈМБГ, као и матични број уписаног претходног власника и новог који се уписује у катастар.

Наглашавајући да је унос тих података у базу катастра непокретности неопходан због правне сигурности у обављању промета непокретности, Јовановић је рекао и да је одредбом члана 12 у тачки 2, Закона о заштити података о личности, прописано да је обрада података дозвољена без пристанка лица.

У бази података катастра налазе се сви битни подаци о непокретностима, па између осталог и ЈМБГ и подаци о хипотекама и кредитима. Сви ти подаци су обавезни као садржај базе катастра, а онда се они приказују и у излазном документу листа непокретности„, рекао је Јовановић.

На питање да ли ће нешто бити предузето на заштити личних података у излазном документу из Катастра непокретности, Јовановић је одговорио да му је познато да су на нивоу Републичког геодетског завода (РГЗ) у току активности на измени Закона о државном премеру и катастру.

Не знам детаље, али активности на изради измене закона су у току. Мислим да ће и ово питање око заштите података бити регулисано на исправан начин„, рекао је Јовановић, а према најави министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зоране Михајловић предлози закона о конверзији и катастру наћи ће се пред посланицима у скупштини већ у марту.

Јовановић је подсетио да је јединствена евиденција о непокретностима и правима на њима израђена кроз реализацију пројекта са Светском банком 2008. године, када је, како је навео, практично у Србији формиран Катастар непокретности.

Катастар непокретности јесте јединствена и јавна евиденција о непокретностима и правима на њима, потпуно савремена, ефикасна и аутоматизована и свако може да изврши увид„, навео је Јовановић.

Служба за катастар непокретности у Крагујевцу је у прошлој години, навео је Јовановић, издала 8.681 извод, односно препис листа непокретности, и то, углавном, истог дана када се и захтев поднесе.

Захтев за издавање листа непокретности или извода из листа непокретности може да поднесе странка, власник непокретности, лице које има правни интерес, државни орган и ми смо дужни да тај лист издамо„, рекао је Јовановић.

Извор: Танјуг


Напиши коментар