Америчка медицинска асоцијација се противи присилној вакцинацији: МЕДИЦИНСКА ЕТИЧКА ИЗЈАВА


mv-sad22. 04. 2015. ФБР превод Љиљана Јовановић, приредила Биљана Диковић

*наслов оригинала: American Medical Association Opposes Mandatory Vaccines: Medical Ethics Statement
*аутор: Mike Adams, Global Research, 10. фебруар 2015, Natural News

AMA-Vaccine-400x225

Према секцији Америчке медицинске асоцијације (АМА), “Информисани пристанак” у “Медицинском етичком кодексу”, који је објављен на вебсајту АМА, чланови асоцијације су потпуно и несумњиво против Америчког програма о обавезној (мандаторној) вакцинацији у Америци.

Овде можете прочитати потребне информације: Read the AMA’s Code of Medical Ethics statement here.

Политика мандаторне вакцинације – присилно вакцинисање пацијената против њихове воље, је према дефиницији медицинска интервенција изведена без знања пацијента или без сагласности родитеља пацијената. Овим се директно крши врло јасна изјава у “Информисаном пристанку” који је део АМА Медицинског етичког кодекса, који говори следеће:
Пацијент мора да направи његов или њен лични избор у погледу третмана. Добровољни (информисани) пристанак је у основи политике етике и закона које лекар мора да поштује, осим ако је пацијент у несвесном стању или је због неког другог разлога неспособан да да своју сагласност, на евентуални неуспех третмана.ethical-codes-for-psychiatric-nurse-practitioners-compatibility-mode-6-638

“Лекари морају да поштују” добровољни пристанак

АМА, Медицински етички кодекс је веома јасан: “доктор мора да поштује” политику добровољне (информисане) сагласности. У ствари АМА описује то као “основу политике етике и закона” а може да направи изузетак само ако је пацијент “у несвести” или ако је штета од непримењивања третмана у лечењу “неминовна”.

Обавезна вакцинација је тотално кршење етичког кодекса. Највећи број деце која нису вакцинисана су одличног здравља, без симптома болести и немају активну болест. Код те деце нема “непосредне” опасности од обољења услед – невакцинације (“неизвођења третмана”).

Водећи медији очајнички покушавају да збуне јавност дефиницијом “медицинска сагласност”, а овде у речнику (Dicitionary.com) је дефиниција за “пристанак”:
Глагол – дозволити, одобрити, сагласити се, дозволити да се нешто деси, (често праћено инфинитивом).
Пристао је на предлог. Питали смо је за дозволу, она је дозволила.

vakcine 1

Пацијенти заслужују “информисани избор”

У АМА етичком кодексу се каже да пацијенти имају “право на сопствену одлуку” и да то право може бити ефикасно реализовано само “ако пацијент има довољно информација да би могао да направи информисани избор”.

Скоро све вакцинације које се дају су у супротности са медицинским етичким кодексом зато што пацијентима скоро никада не дају штампане текстове са информацијама о вакцинама, па реални ризици од вакцинације нису скоро никоме објашњени. У ствари, готово читав медицински естаблишмент ради на принципу тоталног негирања било каквих ризика. Тиме се такође крши АМА етички кодекс.

Такође је потпуно одустајање од логике и медицинске реалности, не рећи да свака медицинска интервенција има одређени степен ризика, чак и када је тај ризик мали. Јер тај ризик никада није нулти, као што тврде фанатичне присталице вакцинације.

vakcine za slobodu izbora logo

Доктори морају “поштено” да објасне могућности третмана пацијентима

АМА етички кодекс даље тврди да: “Лекари морају пажљиво и са поштовањем да пацијенту пруже све релевантне медицинске информације”.

Уместо тога у Америци видимо данас следећу ситуацију:

• Ратоборни доктори вербално грде пацијенте због паметних и информисаних питања, о састојцима вакцина и споредних негативних ефеката које вакцине изазивају.
• Арогантни доктори уцењују пацијенте да ће им укинути све медицинске третмане, док се не сложе са присилном медицинском интервенцијом (вакцинацијом).
•Доктори и болнице користе законе којима врше појачан притисак на породице, затим организују државно одузимање (киднаповање) деце док родитељима прете привођењем и хапшењем (медицинско киднаповање).

АМА етички кодекс не дозвољава овакве акције и поставља се питање да ли је читав медицински систем у Америци, потпуно одбацио и последњу трунку медицинске етике.

вакцине у свету 2

Кампања интелектуалног фанатизма који се спроводи у име науке

Данас “побеснели” доктори, здравствене власти и медији, агресивно захтевају потпуну послушност у погледу обавезне вакцинације.
Непоштена кампања интелектуалног фанатизма се води против свих скептика по питању вакцинације, тако што се они скептици који покушавају да избегну живу која се налази у вакцинама, изједначавају са људима који још увек мисле да је Земља равна плоча.

Нема сумње да је оваква злонамерна тактика коју спроводе против забринутих мајки у суштини кршење АМА етичког кодекса, у којем се тврди: “Обавеза доктора је да пацијентима или стараоцима над пацијентима пружи тачне медицинске чињенице, и дају препоруке за руковање вакцинама, у складу са добром медицинском праксом”.

Овај етички кодекс значи да доктор може да образује пацијенте, чак их са поштовањем позивамо да то буде посебан правац њиховог деловања, али не смеју да прете, приморавају, плаше, или на било какав други вербални начин приморавају оне пацијенте који се не слажу са њиховим сугестијама у вези са вакцинацијом.

sednica

 

Овде дајемо потпун текст АМА етичког кодекса део 8.08 –

Информисани пристанак:

Пацијент има право на на самостално одлучивање али да би могао да га ефективно искористи мора да има довољно информација да би могао да направи прави избор. Пацијент или пацијенткиња треба да направе сопствени избор у погледу лечења. Обавеза доктора је да пружи све информације пацијенту или особи која се стара о пацијенту и да изнесе своје препоруке у складу са добром медицинском праксом. Доктор има етичку обавезу да помогне пацијенту да направи избор и могућих алтернативних третмана у складу са добром медицинском праксом. Обавештени избор је основна политика у етичком и у законском погледу које доктор мора да поштује, осим ако је пацијент без свести или на неки други начин онемогућен да схвати опасност од непредузимања лечења. У посебним околностима, можда је боље одложити разговор о овим информацијама (погледајте: Мишљење Е-8.122, “Ускраћивање информације пацијенту”).
Доктори морају са мером и поштено поделити информације са пацијентима. Количина и специфичност информација мора бити прилагођена тако да задовољи склоности и потребе сваког пацијента понаособ. Лекар не мора да све информације одједном, већ мора да одреди количину и квалитет информација коју пацијент може да прихвати, разуме, оставити му времена да то “сажваће” и потом му дати преостале информације.(I, II,V,VIII).

Због тога ми сматрамо да ће АМА након увида у истраживачки рад, покушати да повуче документ о медицинској етици, зато постављамо документ о медицинској етици, приказујемо и копију странице од 9.фебруара 2015:

ama-assn-Informed-Consent-2015-02-09

Сви главни медији сада инсистирају да се напусти АМА Етички кодекс

Шта је још веома интересантно о овим налазима је да скоро сви главни медији, френетично вриште тражећи да се у потпуности напусте основни принципи медицинског етичког кодекса који је АМА прихватила.

Скоро у свим медијима јавност се истовремено бомбардује повицима у име “НАУКЕ” док се скептици у погледу вакцине означавају као “луди” или “померени” зато што они постављају питања на која фармацеутска индустрија одбија да одговори.

Та разумна, смислена питања укључују ту испитивање због забринутости, због отровног утицаја који састојци вакцина имају, због лажираних истраживања о вакцинама, CDC признање научника да су многе данашње вакцине прихваћене без потребних испитивања CDC, признање да су многе данашње вакцине прихваћене без клиничког испитивања, чак ни на питање: “Зашто је Национални програм за обештећење услед болести узроковане вакцинама (NVICP) до сада платио милијарде долара у случајевима доказане болести услед вакцинације? док се медицински систем заклиње да вакцине нису никоме нанеле штету, и немају опасне споредне ефекте.

(* Погледати: Извештај од 6,јануара 2015. о НАДОКНАДАМА КОЈЕ СУ СУДСКИМ РЕШЕЊИМА ИСПЛАЋЕНЕ ЗБОГ ПОВРЕДА ОД ВАКЦИНА – за период 01.10.2013. – 30.09.2014. http://www.uscfc.uscourts.gov/sites/default/files/FY14%20Annual%20Judgment%20Report.pdf)

Све ово је урађено по моделу лова на вештице од стране главних медија, и фанатика који се залажу за вакцинације, а појављују се у облику” научника” и тиме крше Статут АМА и њихов Етички кодекс, којим се доктори позивају да искрено обавесте пацијенте о њиховим могућим изборима, а онда дозволе пацијентима да направе сопствени избор на основу информација које су добили.

vakcine-i-deca

Шест питања за АМА (Америчка Медицинска Агенција)

Овде је шест важних питања за АМА:

#1) Да ли ћете критиковати фанатичне присталице вакцинације, који захтевају да се вакцинација људи врши присилно, без њиховог пристанка?

#2) Ако нећете да се оградите од њих, да ли ћете повући АМА Етички кодекс и напустити основно “право пацијента” да буде информисан и да доносе сопствене одлуке у вези са медицинском интервенцијом?

# 3) Да ли ћете јавно казнити докторе који користе тактику принуде и вербалног злостављања, застрашивања, претње пацијената који постављају разумна питања у погледу сигурности вакцинације? Ако не, да ли ћете јавно подржати њихову тактику и подстицати да је користе још чешће?

# 4) Ако, као што тврдите на сајту АМА: “Добровољна сагласност је основна политика етичког кодекса и закона, коју лекар мора да поштује”, да ли ћете инсистирати да чланови АМА следе такву политику? Или је вама прихватљиво да они скоро потпуно крше ту политику као део “линча гомиле” менталитета који је потпуно одомаћио у медицинској професији?

#5) Ако АМА одмах не објави да постоји широко распрострањено кршење Етичког кодекса у погледу вакцинисања, какав је став АМА у том погледу, за који се она залаже? Постоје ли границе за ограничење тактике принуде коју користе доктори да би пацијенте натерали да привате третман вакцинацијом?

#6) Да ли ће АМА напустити сопствени етички кодекс, како да пацијенти верују докторима који су чланови АМА а не поштују и не примењују етички кодекс организације чији су чланови?

Извор за овај текст :
[1] http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-ethics/code-medical-ethics/opinion808.page

Извор: Америчка медицинска асоцијација се противи присилној вакцинацији: МЕДИЦИНСКА ЕТИЧКА ИЗЈАВА | СРБски ФБРепортер


Напиши коментар