Како се на српском називају преци 16 колена уназад?


srpski-rodoslov v

Српски сроднички односи проистичу из сродства (крвног, грађанског, тазбинског, пријатељског, духовног) и српски језик је врло богат речима када су у питању родбински односи. Неки термини се не могу наћи и превести у једној речи на многе друге језике, укључујући и друге словенске језике.

Постоје два начина за израчунавање (компутацију) крвног сродства: грађанско или цивилно израчунавање (лат. computatio civilis) и природно израчунавање (лат. computatio naturalis). Првим се утврђују степени, а другим колена.

Природно израчунавање у правој линији врши се као код цивилног израчунавања. Колена се израчунавају од потомака ка претку или обратно (нпр. прво колено су отац/мајка и син/кћерка, друго колено су деда/баба и унук/унука итд.). Код побочног сродства је другачије, ту се израчунава одстојање само са једне стране. Ако је на једној страни одстојање веће до заједничког претка, онда се узима у обзир само веће одстојање. Тако, брат и сестра су прво колено, први рођаци су друго колено, ујак и нећак су друго колено. Природно израчунавање присутно је у обичајном праву и канонском праву, мада нпр. Српска православна црква израчунава крвно сродство и сва друга сродства по степенима.

srpski-rodoslov

Родитељи су отац и мајка детета:

 • Мајка — женски родитељ детета (биолошка мајка);
 • Отац — мушки родитељ детета (биолошки отац);
 • Очух — муж мајке за њену децу из претходног брака или ванбрачне везе;
 • Маћеха — очева жена његовој деци из претходног брака или ванбрачне везе.

Браћа и сестре родитеља и њихови супружници:

 • Стриц или чича, чика, ћић — очев брат;
 • Стрина — супруга очевог брата (није у крвном сродству);
 • Ујак — мајчин брат;
 • Ујна — ујакова жена (није у крвном сродству);
 • Тетка — очева или мајчина сестра;
 • Тетак или теча — теткин муж (није у крвном сродству).

Сродници по правој нисходној линији (потомци):

 • Син — мушко дете родитеља;
 • Кћер или ћерка — женско дете родитеља;
 • Пасторак — син очухове жене или маћехиног мужа из претходног брака или ванбрачне везе;
 • Пасторка — кћерка очухове жене или маћехиног мужа из претходног брака или ванбрачне везе;
 • Унук — синовљев или кћерин син;
 • Унука — синовљева или кћерина кћерка;
 • Праунук — унуков или унукин син;
 • Праунука — унукова или унукина кћерка;
 • Чукунунук — праунуков или праунукин син;
 • Чукунунука — праунукова или праунукина кћерка;
 • Беле пчеле — деца чукунунука.

Потомци заједничких родитеља или само једног заједничког родитеља:

 • Брат — син истих родитеља у односу на другу децу тих родитеља;
 • Сестра — кћи истих родитеља у односу на другу децу тих родитеља;
 • Полубрат – брат другој деци само по оцу или по мајци;
 • Полусестра – сестра другој деци само по оцу или по мајци.
  Двородно сродство (тазбина и пријатељство):

   

  • Свекар — мужевљев отац;
  • Свекрва — мужевљева мајка;
  • Таст или пунац — женин отац;
  • Ташта или пуница — женина мајка;
  • Зет — ћеркин или сестрин муж;
  • Снаха или снаја — синовљева, унукова или братова жена;
  • Девер — мужевљев брат;
  • Јетрва — жена мужевљевог брата;
  • Заова — мужевљева сестра;
  • Својак или свак — мужевљеве сестре муж;
  • Шурак или шуријак — женин брат;
  • Шурњаја — жена жениног брата;
  • Свастика — женина сестра;
  • Пашеног, пашанац или свак, баџа/o, шогор — муж женине сестре;
  • Свастић односно свастичина — син односно ћерка женине сестре;
  • Пријатељ — отац кћеркиног мужа или синове супруге;
  • Прија — мајка кћеркиног мужа или синове супруге.

  Референце: Члан 18. Брачних правила Српске православне цркве (II допуњено и исправљено издање Светог архијерејског синода, Београд, 1994)
  Члан 20. Брачних правила Српске православне цркве

  Извор:Зелена учионица


Напиши коментар