РТС расписао конкурс за нови ћирилични фонт


rts konkurs
Радио-телевизија Србије расписала је конкурс за идејно решење ћириличног сансерифног фонта који ће се користити у производњи програма РТС-а и у оквиру израде докумената. Победник конкурса за креативно решење новог ћириличног фонта добиће 400.000 динара.

На конкурсу за нове ћириличне фонтове, који нису раније коришћени, могу да учествују сва пунолетна лица. Предложени фонт треба да има уобичајену, искошену (Италик) и подебљану (Болд) варијанту.

Потребно је да буде у ОТФ или ТТФ формату. Презентација фонта се шаље у дигиталном облику – А3 формата. Дозвољено је аплицирати са максимално шест страна презентације, које ће садржати велика, мала слова, бројеве, знакове интерпункције, тежине и величине фонта.

Своју ПДФ презентацију пројекта ћириличног фонта и ОТФ или ТТФ фајл послати на ДВД-у. Радови морају бити потписани пуним именом и презименом, са адресом, телефоном и имејлом аутора.

Пријаве на конкурс са радовима достављају се закључно са 1. октобром 2015. године, на адресу: ЈМУ Радио-телевизија Србије, Таковска 10, 11000 Београд, са назнаком „За конкурс за ћирилични фонт“.

Са ауторима изабраног рада закључиће се ауторски уговор. Хонорар за најуспешније креативно решење ћириличног фонта износи 400.000 динара.

Уколико комисија закључи да је још неки учесник на конкурсу понудио употребљиво решење, доделиће другу награду у износу од 100.000 динара уз потписивање ауторског уговора.

Одлуку о најбољем понуђеном предлогу донеће комисија. Радови који не испуњавају услове биће дисквалификовани, а радови достављени по истеку рока сматраће се неблаговременим и Селекциона комисија их неће разматрати.

Аутори немају право накнадног повлачења пријављених дела, а пријављени радови се не враћају.

Учесници конкурса чији радови буду одабрани пренеће ауторским уговором на РТС сва права на коришћење њихових дела, у складу са уговорним одредбама које РТС примењује у уговорима са носиоцима ауторских права.

Извор: РТС


Напиши коментар