Наставници, ако хоћете да предајете у дијаспори…


nastavnici-670x430
За рад тих школа у  буџету Србије за 2015. издвојено је око милион евра.Тренутно имамо 20 редовних и 25 хонорарних наставника али је жеља Министарства да у наредном периоду повећа обухват деце у тим школама, рекао је Тањугу помоћник министра просвете Милован Шуваков и позвао све заинтересоване да се пријаве, како би добили што квалитетније наставнике.

„Сада је нешто више од 4.000 ученика у школама у осам земаља и то највише у Швајцарској и Немачкој“, рекао је Шуваков.

Осим за те две земље, конкурс је расписан за ангажовање наставника у другим земљама, Француској, Италији, Грчкој, Белгији, Кини, Јужноафричкој Републици, Албанији али и у другим земљама које покажу интересовање, односно где се пријави најмање 50 ђака који би слушали наставу.

Пријаве се достављају надлежним дипломатско-конзуларним представништвима, а детаљи конкурса су на сајту Министарства просвете www.mpn.gov.rs..

Кандидати за хонорарне наставнике морају да имају место боравка у земљи у којој се изводи образовно-васпитни рад, да знају један страни језик или језик стране државе у којој се ангажује, на нивоу Б1 Заједничког европског језичког оквира.

Такође, морају и да испуњавају услове прописане законом и правилником којим се прописује степен и врста образовања наставника и стручног сарадника у основној школи за извођење наставе, и то за наставника разредне наставе, наставника српског језика и књижевности, наставника страног језика и књижевности.

Кандидат за редовне наставнике треба да поседује дозволу за рад – лиценцу, да има најмање пет година радног искуства у области основног образовања и васпитања, да поседује уверења и потврде којима доказује стално стручно усавршавање у области образовања, у трајању од 50 до 100 сати, да поседује основно знање за рад на рачунару, да зна један страни језик или језик стране државе у коју се упућује, на нивоу Б1 Заједничког европског језичког оквира.

Такође, треба да испуњава услове прописане законом и правилником којим се прописује степен и врста образовања наставника и стручног сарадника у основној школи за извођење наставе, и то за наставника разредне наставе, наставника српског језика и књижевности, наставника страног језика и књижевности и да је у радном односу на неодређено време у васпитно-образовној установи у Србији.

Редовним наставницима, због новог конкурса, истекли су уговори 31. марта и нису продужени, а у Министарству просвете истичу да они који не буду ангажовани наредне школске године, неће остати без посла јер их у Србији чека „замрзнуто“ радно место.

Извор: Српска Дијаспора


Напиши коментар