Српски хоби – учлањивање у странке


partijske knjizice

Последње Цесидово истраживање показује да се грађани радије учлањују у странке него у синдикате, те да од свих активистичких организација странке имају убедљиво највише чланова.

Уместо да незадовољство начином на који им партије кроје судбину испоље ангажовањем у синдикатима и невладиним организацијама или оснивањем друштвених покрета, грађани радије остају верни странкама којима истовремено не верују. Као разлог зашто хоће партијску књижицу, 65 одсто испитаника наводи лични интерес.

Социолог Владимир Вулетић сматра да страначка књижица омогућава да се, пре свега, допре до утицајних људи.

„И у најразвијенијим земљама појединци настоје да дођу до посла или остварења интереса преко странака, али у Србији, као и у другим друштвима високе незапослености, постоје изражен непотизам и друге врсте привилегованог запошљавања, осим страначког. Зато је важније имати рођака или пријатеља на положају, него се чланити у странку“, сматра Вулетић.

У Србији грађани не само да се учлањују у странке, већ редовно и гласају за њих, иако половина испитаника сматра да Србија иде у лошем правцу.

Бојан Клачар, извршни директор Цесида наводи да је сваки четврти грашанин био 2007. члан неког спортског или хобистичког удружења, а „хобисти су данас на нивоу статистичке грешке“.

Извор: Политика, Опозиционар


Напиши коментар