Влада донела уредбу: Незапослени ратни војни инвалиди из ратова 90-их имају право на месечна примања


Архивска фотографија: Протест Ратних војних инвалида испред Валде Србије 2016. године

Влада Србије донела је Уредбу о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида из оружаних акција после 17. августа 1990. године – од пете до десете групе.

Уредбом је предвиђено да они имају право на месечно новчано примање за време незапослености у износу 63 одсто од просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Србији из претходне године, почев од исплате за јануар 2019. године.

Право из члана 1. ове уредбе остварује се под условима, на начин и по поступку прописаном чланом 51. (став 1. и 2.) Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца.

Износ права исплаћује се и годишње усклађује на начин прописан чланом 71. тог закона за право на накнаду за време незапослености, објављено је у „Службеном гласнику“.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од 5. до 10. групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године која је донета 2006. године.

Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, односно 15. фебруара.

Извор: РТВ


Напиши коментар