Како ће у школама у Србији изгледати предавања о Војсци Србије


Фото: Војска Србије

Ученици четвртих разреда средњих школа на четири часа одељенског старешине научиће основне ствари о војсци, а моћи ће и да посете касарне.

У другом полугодишту ове школске године, после паузе од 27 година, у средњим школама ће се одржати часови на којима ће ђаци учити основне теме у вези са одбраном земље, пише данашња „Политика„.

Некада је то био предмет општенародна одбрана и друштвена самозаштита, за који је био општеприхваћен назив одбрана. Био је то обавезни предмет, а сада ће то бити практично факултативна настава, прилагођена данашњем времену.

За сада нема званичног назива предмета, осим онога који се односи на документ којим је Министарство одбране предложило његово увођење Министарству просвете, науке и технолошког развоја: „Иницијатива за увођење садржаја обуке у школски систем Републике Србије, како би ученици основних и средњих школа стицали основна знања о систему одбране“.

Ова предавања, након којих неће бити оцењивања, слушаће ученици четвртих разреда средњих школа, и то на, за ту намену, издвојена четири часа одељенског старешине.

Укупан број часова се, дакле, неће повећавати, нити ће се ђаци завршних разреда додатно оптерећивати у периоду када се припремају за матуру и полагање пријемних испита на факултетима.

И представници Минстарства одбране држе предавања

Настава ће се изводити на основу материјала и презентација Министарства одбране, који су од стране Завода за унапређење образовања и васпитања усаглашени са образовним стандардима. Основни извођачи наставе биће разредне старешине, уз стручну помоћ и подршку представника Министарства одбрамне, Војске Србије и организације резервних војних старешина.

Ова иницијатива није покренута напречац, већ је резултат променаи анализа у Министарству одбране, где је недавно формиран Сектор за цивилну одбрану и припреме одбране, пише лист. Тада је у Управи за обавезе одбране основано Одељење за обучавање грађана, на чијем челу је капетан бојног брода Милан Коњиковац, који са сарадницима ради на увођењу тема из области одбране у школе.

– Због суспензије обавезе служења војног рока 2011. године и вишедеценијског занемаривања обучавања становништва за потребе цивилне одбране, евидентно је да велики део становнипштва , а посебно млађе генерације, није довољно упознат са правилним понашањем и поступањем у условима нарушавања безбедности – констатује капетан бојног брода Коњиковац.

– Пунолетни ученици ус кључна старосна групација грађана која стасава за испуњавање првих обавеза према систему одбране, као што су увођење у војну евиденцију, добровољно служење војног рока и извршавање иобавезе у резервном саставу. Истовремено они су и популација која остварује одређена права, попут стицања високог образовања на Војној академији или Медицинском факултету ВМА или заснивања радног односа у својству професионалног припадника ВС – објашњава Коњиковац.

Шта ће учити

На овим часовима обрађиваће се основне теме, као што су „Место, улога и задаци ВС у систему безбедности Републике Србије“, „Војна обавеза у Републици Србији“ и „Радна и материјална обавеза у Републиц Србији. У плану су још неке теме, а извесно је да ће се оне након анализа додатно прилагођавати. Штавише, већ од наредне школске године, наставници ће имати на располагању приручник „Основи система одбране Републике Србије“.

Певање химне и посета касарни

– Осим усвајања елементарних знања о одбрани земље, договорено је да се и кроз упознавање са основним обележјима државности, ученицима приближи идентификација са својом земљом. У том контексту, уважавајући добру праксу многих земаља у свету, ученицима ће бити омогућено да на једном од часова учествују у извођењу државне химне „Боже правде“ – истиче Коњиковац у разговору за „Политику“.

Многим ђацима ће, свакако, посебно занимљив бити сусрет са војском. Предвиђено је да се ђацима, уз пратњу наставника, омогући одлазак на тактичко-техничке зборове у касарнама.

„Заштићено друштво не зависи само од војске“

У многим већим местима данас нема касарни, али су у Министарству одбране и ВС спремни да помогну у организацији и реализацији ове активности.

– Стварање сигурног и заштићеног друштва не зависи искључиво од државних органа и војних структура, већ од порододице, школе, организација и удружења у којима појединац проводи највише времена, односно зависи од интеракције свих субјеката система одбране. У циљу стварања сигурног друштва, потребно је, у прихватљивој мери, приближити безбедност и одбрану сваком појединцу – сматра Коњиковац, истичући да је досадашње интересовање школа за ову иницијативу веома охрабрујуће.

Извор: Блиц


Напиши коментар