Електроисток изградња – Иновативним знањем до статуса поштованог и пожељног партнера


Значајно смо подигли сигурност снабдевања потрошача на северу Косова и Метохије

Данас имамо потпуну заокружену целину послова за изградњу трафостаница и далековода највиших напонских нивоа, са производним погоном челично-решеткастих стубова и порталне конструкције у Нишу, каже Костић

Приврено Друштво Електроисток изградња је лидер у изградњи и реконструкцији високонапонских електроенергетских постројења, превасходно у преносној и дистрибутивној мрежи у Србији и региону. Вишедеценијско знање и искуство подигнуто је и организовано на виши ниво који прати савремене трендове најразвијенијих електроенероенергетских система Европе и света. О функционисању и развоју овог систем и његовим ефектима, за „Јединство“ говори директор ПД Електроисток изградња Радиша Костић.

-Подсетио бих да је електропреносни систем Србије од 2004. године повезан са европском мрежом и пуноправан је члан ЕНТСО-Е. Србија је у енергетском систему потписник Уговора о Енергетској заједници Југоисточне Европе и кроз ово поглавље најближа испуњењу свих захтева Европске уније на путу ка пуноправном чланству. Србија је у енергетском делу оператора преносног система у потпуности усклађена са европским регулативама , рекао нам је на почетку Костић.

Дуги низ година сте на челу ПД Електроисток изградња које је лидер у изградњи и реконструкцији високонапонских електроенергетских постројења на тржишту Југоисточне Европе. Како се Србија котира у овом систему и које сте циљеве до сада реализовали?

-Дванаест година има како сам Директор ПД Електроисток изградња, а може се томе додати и још седам година док сам био на месту Извршног директора, заменика Директора у ЈП Електроисток и Координатор привредних друштава и Председник Скупштина ПД ЕЛектроисток изградња и Електроисток Пројектни биро у Електромрежи Србије а да се мој професионални ангажман везује за судбину ПД Електроисток изградња.

Радиша Костић, директор ПД Електроисток изградња

Својим професионалним знањем и искуством у изградњи савремено конципираних постројења, трафостаница и далековода највиших напонских нивоа 110,220 и 400kV , а посебно у реконструкцијама старих постројења којима је одавно истекао експлоатациони период и које су биле бесомучно бомбардоване током 99-те године, Електроисток изградња даје свој највећи допринос електропреносном систему Србије и његовој данашњој веома важној улози у овом делу европске преносне мреже. Наша иновативна знања и искуства кроз стечене професионалне референце далеко су се прочула и за њих се зна у навећем делу Европе, па и света. Наши циљеви се у потпуности поклапају са циљевима ЕМС-а да реконструишемо постојеће и учествујемо у изградњи нових трафостаница и далековода да би наша мрежа и оператор система био на највишем техничком нивоу, сигуран, поуздан и ефикасан. Зарад испуњења своје мисије, Електроисток изградња има за то тим младих инжењера, техничара, електричара, монтера, грађевинаца и машинаца са довољно стеченог искуства, као и све неопходне велике лиценце за пројектовање и извођење радова на енергетским објектима највиших напонских нивоа.

Првобитно је ПД Електроисток изградња пословало као Погон за пројектовање и изградњу у саставу Предузећа за пренос електричне енергије Електроисток. Када и како је ишла трансформација овог система?

-Године 1958. је основано Предузеће за пренос електричне енергије Електроисток, и та година се сматра годином рођења и садашњег ЕМС-а. Тадашњи Погон за пројектовање и изградњу у саставу Електроистока је претеча садашњег ПД Електроисток изградња. Све до 2005. године Електроисток изградња је био Погон за изградњу трафостаница и постројења у оквиру ЈП Електроисток , који је био Јавно предузеће за пренос електричне енергије у оквиру вертикалне организоване Електропривреде Србије ЕПС. Те 2005. године био сам на месту Заменикa директора у ЈП Електроисток и лично био задужен за издвајање non core делатности из тадашњег Електроистока, а све у оквиру тадашњег реструктурирања ЕПС-а и издвајања оператора преносног система као посебно правно лице и ентитет. Тада је, према европским регулативама и тржишном концепту организовања послова у електропривреди издвојена функција управљања, преноса и послова организовања тржишта електричне енергије у посебно правно лице из јединственог вертикално организованог ЕПС-а. Влада Србије је основала ЈП Електромрежа Србије за ове енергетске делатности, а у оквиру ЕМС-а издвојена су два Привредна друштва- ПД Електроисток изградња и ПД Пројектни биро. Пошто сам био задужен за њихово издвајање, урадили смо то на најбољи могући начин и за ЕМС и за ова привредна друштва. Тако се огромно знање и искуство сачувало у обиму и оквиру ових предузећа, а са новим менаџерским приступом и новим знањима, посебно у пројектовању, изградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији трафостаница енергетика Србије добила најсигурније ослонце за опоравак, реконструкцију и изградњу нових објеката у електроенергетској мрежи Србије.

До каквог је то унапређења довело и до каквог бенефита за Србију, Косово и Метохију и за крајњег потрошача?

-Највећа ствар је да је у Србији сачувано, касније и унапређено сопствено знање у овим областима енергетске делатности. Електромрежа Србије (ЕМС) има одличне перформансе у поређењу са осталим операторима преносног система у Европи. Добрим делом захваљујући ослонцу који има у ПД Електроисток изградња. Бројни су успешно завршени послови на обнови и реконструкцији бомбардовањем уништених трафостаница 400/x,220/x, 110/x kV и других којима је истекао технолошки век експлоатације. То је значајно подигло сигурност и поузданост у раду преносног система, а иновативним решењима, квалитетом и брзином реконструкција и изградње нових трафостаница и далековода подигнуте су ефикасност и техничке перформансе система. Електроисток изградња је отпочела и изградњу далековода највиших напонских нивоа у моменту када је престао да постоји Минел електроградња далеководи због одласка у стечај. Данас имамо потпуну заокружену целину послова за изградњу трафостаница и далековода највиших напонских нивоа, са производним погоном челично-решеткастих стубова и порталне конструкције у Нишу. Развијени су и послови монтаже и ремонта енергетских трансформатора на терену, као и грађевинских радова који прате градњу трафостаница и далековода. Уз то, развијени су и послови пројектовања далековода у већем и трафостаница у мањем обиму. Крајњи потрошачи су сигурни да ће имати поуздано снабдевање електричном енергијом што се преносног система тиче. Што се дела преносне мреже на Косову и Метохији тиче, значајно смо подигли сигурност снабдевања потрошача на северу КиМ санацијом армирано бетонске порталне конструкције у постројењу, уградњом веће јединице-трансформатора од 63MvA и ремонтом на терену постојећег од 20MvA , уз радове у командној згради.

Како је Косово и Метохија инкорпорирано у ову компанију?

-Електропреносна мрежа на Косову и Метохији је део мреже Србије. ЕМС је и даље надлежан над овим делом мреже као регулаторни део Србије у оквиру СММ блока (Србија, Црна Гора, Македонија). Електроисток изградња, сходно тржишном принципу пословања, присутна је и изводи радове у региону.

Који су радови у току у оквиру изградње и реконструкције електроенергетских високонапонских постројења на територији Југоисточне Европе и како тече проширење тржишта?

-У Србији и региону актуелни су послови на изградњи 400kV мреже на транбалканском коридору Y крак: Румунија (Решица)- Србија (Панчево-Обреновац-Бајина Башта)- Црна Гора (Пљевља-Ластва) – Италија (подморски кабл Ластва-Бар); Србија (Крагујевац- Краљево); Македонија (ТС Охрид и далековод )- Албанија (далековод – ТС Тирана). У Србији је у току реконструкција ТС Крушевац 220/110kV , реконструкција и подизање на напон 400 kV TS Смедерево и ТС Србобран са припадајућим далеководима. У многим од ових и осталих пројеката учествује и Електроисток изградња. Присутни смо на тржишту Црне Горе, Македоније, Бугарске, Босне и Херцеговине.

Каква је кадровска структура и колико је важна за успех компаније?

-Најважнији у компанији су људи.Они чине и њено срце и њено лице. Стицање знања и искуства је процес. Посебно је важно да са места директора препознате праве људе које смете „ у ватру бацити“ да би се постигли високи резултати, што смо ми морали радити због свеопштег стања у енергетском систему, генерацијских промена, притиска од стране страних компанија, отвореног тржишта рада и знања. Хватање у коштац са великим изазовима је и шанса за инжењере и друге профиле стручних радника за ову врсту послова. Наша компанија има тим инжењера свих профила који ни у чему не заостају за водећима у свету. Уосталом, за праве инвеститоре ово је најважнији услов при уступању радова. Редовне стручне обуке и усавршавања код познатих европских и светских компанија, учешће на стручним семинарима и саветовањима неретко кроз сопствене стручне радове подиже нивое знања, посвећености, лојалности и самопоуздања које је врло често неопходно при брзом доношењу одлука о решењу сложених техничких и безбедносних проблема који прате ову врсту радова у енергетским постројењима. Из свих ових разлога, Електроисток изградња је поштован и пожељан партнер многима у региону,а позитиван имиџ у јавности чини да се и слика и реч о нама и нашој земљи надалеко види и чује.

Ауторка: Славица Ђукић
Извор: Јединство


Напиши коментар