Српски језик убијају, зар не

То што је при­спе­ћем та­ко­зва­них ме­ђу­на­род­них сна­га, срп­ски је­зик, уме­сто да слу­жи ко­му­ни­ка­ци­ји, по­стао сред­ство иден­ти­фи­ка­ци­је љу­ди с ци­љем њи­хо­вог кид­на­по­ва­ња, из­го­на и уби­ја­ња, „по­спре­ма­че” ту­ђих исто­ри­ја и кул­ту­ра ни …

Прочитај више

Однос према ћирилици као значајан елеменат србског самопоништавања

Проф. др Мило Ломпар је у својој сјајној књизи „Дух самопоништавања“ дао истинску анализу стања духа нације србске: тииитоистички југославени и досманлијско-неодосманлијски неолиберални властодршци оболели су од хрватофилије и они …

Прочитај више

Ћирилична амбалажа би смањила увоз свега и свачега

Отпор идеји о ћириличној амбалажи је већи него што смо очекивали, а поента употребе ћириличног писма на паковањима производа је да смањимо увоз свега и свачега, каже маркетиншки експерт Жозеф …

Прочитај више

Стање Србског језика и његовог писма данас

Стање Србског језика и његовог писма је жалосно! Власт не примењује Устав ни у питањима пресудним за државни суверенитет и интегритет, а камоли у области званичног језика и писма Срба. 

Прочитај више

Бабурин: Чију политику проводи „Сбербанка“ у Србији, српски закон обавезује писање на ћирилици?

Некадашњи потпредседник Државне Думе, данас посланик у Државној Думи, Сергеј Бабурин запитао се на свом Твитер налогу: „Чију политику проводи „Сбербанка“ у Србији?“, а потом додао: „Српски закон обавезује писање …

Прочитај више