Између чекића и плуга


Ни домаћин не може да преброји све комаде у ковачници, начичканој хиљадама откивака од обичног лима или врхунског челика. Како би он сам у најкраћем описао садржај свог дућана?
– Ту има свега, али ево, овако… Најјевтиније су гвоздене куке за спајање греда, кламфе како их народ зове, и кошта…http://goo.gl/N822jl


Ковач мачева – из хобија


Апсолвент Шумарског факултета Жељко Пантић последњи је српски ковач разних мачева. Има мисију да оживи и брендира српски мач искован у 14. веку Апсолвент је Шумарског факултета, али није савремени … Прочитај више