Другостепени орган потврдио забрану радова око мини-хидроелектране у Ракити


Правна борба око извођења радова на мини-хидроелектрани у Ракити и даље траје, жалбу инвеститора мини-хидроелектране на решење инспектора за заштиту животне средине по којем је дужан да извади цеви у … Прочитај више