Новина у српским школама: „Јачамо патриотски дух и идентификовање младих са земљом“


Новина у Србији – у систем образовања уводи се предмет „Основи система одбрабне“. Часови ће бити факултативног типа и биће уведени у трећи и четврти разред средњи школе, а часови … Прочитај више