Десет компанија који су власници све хране и пића на свету


Свега десет компанија у свету контролишe скоро сву храну и пића која конзумирамо сваки дан.


Храна и керамичко посуђе у средњовековној Србији


Исхрана је у животу сваког човека неизоставна потреба која зависи од различитих фактора као што су: географска одредница места становања, економски статус појединца, верска опредељеност, здравствено стање и разни други моменти. Ова економска и морална начела опредељују начин и врсту исхране. Тако…http://goo.gl/Fdo7u9