Србија ће дугове СФРЈ отплаћиваћати до 2041, остало још 1,97 милијарди евра


Србија редовно исплаћује дугове светским кредиторима, од којих је узимала средства као некадашња чланица СФРЈ, а они данас износе око 1,97 милијарди евра, које ћемо исплаћивати до 2041. године.