Рада Стијовић: Више пажње поклањамо учењу страних језика него учењу српског


Први корак који се може начинити у поправљању стања писмености и културе изражавања јесте повећање броја часова српског језика у школама, или бар раздвајање наставе језика од часова књижевности.