Руска софтверска индустрија


Данас је опште прихваћено становиште да се економија Русије у потпуности заснива на нафти и гасу и да она уопште или скоро уопште нема ниједну другу конкуренту грану индустрије. Ова тврдња није тачна и производ је или намере да се реноме Русија унизи или неинформисаности.
Истина је да највећи део…http://goo.gl/8rW37e