Стари цртaћи створили су генерацију културно писмене деце


Цртани филмови деци су пружали више од пуке забаве. Они су садржали много квалитетног садржаја учећи децу на класичним појмовима и вредностима


Цртаћи и видео игре – глобални експерименти на деци


Психолози се у последње време све чешће суочавају с врло изопаченим понашањем предшколске деце. С једне стране, необична спутаност, недовољно развијен говор. С друге, повећана агресивност и некаква дивља, претерана демонстративност.
 Дете се устеже да одговори на најпростије питање, али се прито…http://goo.gl/98E9wE