Велико померање моћи: Визија „Новог светског поретка“ је – мртва


moreАнтонио Грамши је описао „interregnum“ као период „у којем старо умире, а ново не може да се роди. (…) У интеррегнуму се појављују морбидни симптоми велике разноврсности“. У таквим периодима … Прочитај више