Србија пре Немањића, 15. део: Тихомир Завидовић (1165-1166)


Након протеривања жупана Десе у Цариград, на предлог византијског цара Манојла Комнина, престо у Рашкој узима Тихомир, син жупана Завиде, који је био у сродству са зетском династијом. Жупан Тихомир … Прочитај више


Србија пре Немањића, 14. део: Деса Вукановић (1161. до 1165. )


Деса, српски жупан који је био у опозицији Урошу II и Манојлу I Комнину, а у пријатељству са Мађарима. Након Белошеве краткотрајне владавине у Рашкој, великожупански престо је преузео његов … Прочитај више


Србија пре Немањића, 13. део: Белош Вукановић (1163 — пре 1198 )


Белош или Белуш (Белус, Бјелош, Albeus) је био српски властелин из рашке династије Вукановића који је, захваљујући родбинским везама са угарском династијом Арпада постао палатин краљевине Мађарске и бан Хрватске.