На штету српских привредника: Странцима машине без царине?


Предлог Закона о улагањима даје повлашћен статус инвеститорима из иностранства приликом увоза опреме. Потребно направити прецизан списак опреме која не подлеже царињењу.