Марица Спасић, храбра српкиња која је помагала „Младој Босни“ у борби против окупатора


Марица Спасић, учитељица, носилац Албанске споменице. Недељко Чабриновић јој је предао пиштољ на чување. За време Великог рата је у Француској школовала српске избеглице и помагала нашем народу