Западне демократије су машине богатих за производњу неједнакости


Водећи светски медији последњих дана бичују сиромаштво и социјалну неједнакост. То је традиција. Сиромаштво се критикује увек крајем јануара када се окупља Светски економски форум у Давосу.


Србија: Деца због немаштине не могу да добију ђачке књижице!


Наставничко веће школе је, како наводи директор Мирољуб Мосуровић, донело одлуку да се не уручују књижице ђацима чији родитељи нису измирили дуговања према школи.