На раскршћу геостратешких праваца Србија је морала бити потчињена


У Београду одржан научни скуп о поводима и последицама бомбардовања Савезне републике Југославије. Алекси Труд: Јасно је да су Обилић и „Трепча“ много важнији од права Албанаца.


Србија је показала зубе, али апетит „ослободилаца“ и њихових штићеника је велик


Покушај бруталне отимачине комбината Трепча, који је тек после бурне реакције српске стране одложен до даљег, само нас је још једном подсетио на чињеницу да један од крупнијих разлога за … Прочитај више


Америка проценила руд­но бла­го Ко­со­ва и Ме­то­хи­је на 500 ми­ли­јар­ди до­ла­ра!


На Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји се на­ла­зи 76 од­сто укуп­них ре­зер­ви лиг­ни­та у Ср­би­ји. Иако ни­ског ква­ли­те­та, овај угаљ је по­го­дан за екс­пло­а­та­ци­ју јер се на­ла­зи ­на ма­лој ду­би­ни, сма­тра­ју екс­пер­ти … Прочитај више


САД би да униште Русију и Кину


Без обзира на промене изазване светском финансијском кризом сматрам да ће се у догледној будућности, у наредних 20-30 година, као и раније, свет налазити у ситуацији „јаки Запад – слаба … Прочитај више