Средњовековне чаше Србије – Симбол угледа и богатства (2)


У завршетку теме броја 024 “Гозба”, у оквиру које смо се бавили исхраном и културом обедовања у српским земљама средњег века, говоримо о правом драгуљу наше баштине – скупоценим чашама … Прочитај више


60 одсто рудног богатства Србије простире се на Косову и Метохији


Иако је сва државна и друштвена имовина на Космету укључујући и природне потенцијале, по Резолуцији 1244 и даље у власништву државе Србије, према привременим косовским законима, косовска Агенција за приватизацију … Прочитај више


Америка проценила руд­но бла­го Ко­со­ва и Ме­то­хи­је на 500 ми­ли­јар­ди до­ла­ра!


На Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји се на­ла­зи 76 од­сто укуп­них ре­зер­ви лиг­ни­та у Ср­би­ји. Иако ни­ског ква­ли­те­та, овај угаљ је по­го­дан за екс­пло­а­та­ци­ју јер се на­ла­зи ­на ма­лој ду­би­ни, сма­тра­ју екс­пер­ти … Прочитај више


Волимо Европу као што је она волела нас


Волимо Европу као што је она волела нас. Да није трагично, било би смешно – Нобелову награду за мир ове године добила је, нећете веровати, Европска унија. И што је … Прочитај више