Српске рукописне књиге

Књига је у Србији, до појаве првог штампаног издања 1493, била искључиво рукописна, писана на пергаменту, или хартији, и углавном је настајала у српској редакцији старословенског језика према потребама манастира …

Прочитај више